Hukuk Fakültesi

21/05/2018 Tarihinde Hürriyet Gazetesi'nde Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

23/05/2018 11:43:24 - 30/07/2018 14:58:05 - 718 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

1-   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-   Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Yabancı dil belgesi,

5-   Özgeçmiş ve yayın listesi

6-   Yayınlarını içerir CD,

7-   2 (İki) adet fotoğraf,

8- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.

 

NOT: Aday Etkinlik-Puanlama Tablosuna Buradaki Linkten Ulaşılabilmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 04/06/2018

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

NİTELİKLER

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

1

Kamu Hukuku doktora mezunu olmak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

1

Özel Hukuk doktora mezunu olmak. Medeni Hukuk alanında çalışmaları bulunmak.

İlan Doktor Öğretim Üyesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.