Hukuk Fakültesi

Genel Bilgi (Tarihçe)

10/05/2017 17:28:03 - 02/11/2018 17:28:03 - 3867 Okunma
  • Kuruluş Başvurusu;

Üniversitemiz Senatosu’ nun 04/ 11/ 2010 tarihli ve 26 sayılı toplantısında alınan karar istinaden hazırlanan 14/12/2010 tarihli ve 5029 sayılı evrakla Yükseköğretim Kurumuna açılış başvurusu yapılmıştır.

 

  • Kuruluş Başvurusunun Değerlendirilmesi;

20/ 07/ 2015 tarihli ve 40592 sayılı Yükseköğretim Kurumu kararı ve Milli Eğitim Bakanlığının 22/ 12/ 2015 tarih ve 13210223 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 25/01/2016 tarihinde kararına istinaden uygun bulunmuştur.

 

  • Kuruluş;

Fakültemiz, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’ıncu maddesine göre 2016/8562 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 25/01/2016 tarihinde kurulmuştur. Kuruluşumuza dair karar 08/04/2016 tarihli ve 29678 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

  • Öğrenci Alımı Başvurusu;

Üniversitemiz Senatosunca alınan karara istinaden 23/03/2018 tarihli ve 2048 sayılı yazı ile Yükseköğretim Kurumuna 40 öğrenci alınması teklifinde bulunmuştur.

 

  • Öğrenci Alımı;

17/05/2018 tarihinde Yükseköğretim Kurumu Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda 100 öğrenci kontenjanı Fakültemize verilmiştir.

  • Eğitim-Öğretime Başlama;

2018-2019 eğitim-öğretim yılı için ilk öğrencilerini alan Fakültemiz, Ulusal Sınav Başarı Sıralamasında 12 bin - 28 bin dilimleri arasında öğrenci alarak geleceğine yönelik en önemli adımını da atmıştır.

Kuruluş Tarihçe

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.